zondag

Recept voor mislukking


Je best doen voor God.
Zelfdiscipline.
Vechten tegen de zonde.
Uit de buurt van zondige mensen blijven.
Zo veel mogelijk proberen de zonde te overwinnen.

Dit is een prima recept voor mislukkingen.
Je kunt namelijk de zonde niet overwinnen.
Je kunt het niet zelf.
En het is ook niet nodig om er je best voor te doen.

Jezus heeft de zonde overwonnen aan het kruis.
Zoals God naar Jezus Christus kijkt, zo kijkt Hij ook naar ons:

       Deze is mijn Zoon, de Geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. (Matt 3:17)
       In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, (Hand 17:28)
       Nu zijn jullie in Christus Jezus, (Ef 2:13)

Je focussen op de zonde levert geen overwinning op, maar strijd en teleurstelling. Het zal maken dat je nog harder strijdt en nog vaker zal falen. 
Jezus overwon en we leven onder de genade, dat wil zeggen een voortdurende staat van vergeving. 
Daar mogen we rust in vinden en weten dat God ons ziet zoals Hij zijn Zoon ziet. 
Daar heeft Hij plezier (welbehagen) in. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten