zondag

Een woord dat niet zal worden herroepen

De Here is voor allen goed,
en Zijn barmhartigheid is over al Zijn werken.
Al Uw werken zullen U loven Here.  Psalm 145:9, 10

Want Ik heb gezworen bij Mij zelf,
waarheid is uit mijn mond uitgegaan,
een woord dat niet zal worden herroepen:
dat voor Mij elke knie zich zal buigen,
dat bij Mij elke tong zal zweren. Jesaja 45:23

want het is geschreven: Ik leef, zegt de Heer.
Dat voor Mij alle knie zal buigen en
elke tong God zal toejuichen. Romeinen 14:11

Daarom heeft de Heer Hem ook uitermate verhoogd
en Hem de naam boven alle naam geschonken,
opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen
van hen, die in de hemel en op de aarde
en die onder de aarde zijn.
En alle tong zou belijden:
Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader. Fillippenzen 2:9-11

zaterdag

PTKS

Post-traumatisch-kerk-syndroom: een woord voor een toestand die optreedt na het verlaten van een religieuze of kerkelijke groep, waarin men vast heeft gezeten door manipulatie of controle.

Ik ken tientallen verhalen van gebroken mensen, ik zie mensen die gecrasht zijn in de religie, terwijl ze op zoek waren naar God. Ik ken mensen die zo moe zijn en geestelijk gekneusd, dat ze het helemaal hebben opgegeven. En ik was 1 van hen.

Mensen die vertrekken of worden verzocht de kerk te verlaten, verliezen veel meer dan een plek om op zondagmorgen naar toe te gaan. Ze verliezen vrienden, familieleden, sociale status of gevoel van eigenwaarde. Ze verliezen hun God, hun zekerheid, hun identiteit en alles wat erbij hoort om je goed te voelen als mens.

De afkorting heb ik van internet, maar het gevoel herken ik. Nog altijd durf ik niet naar kleine zaaltjes waar een spreker de anderen de les leest. Als ik ga, zit ik bij de deur en verdwijn ik zo snel mogelijk. Maar ik ga liever niet.

Een paar jaar geleden dacht ik nog dat God van me vroeg om dan tenminste een gemeente te kiezen om naar toe te gaan. Nu weet ik beter dat Hij dat niet van me vraagt. Hij vraagt eigenlijk helemaal niets van me, want Hij heeft me overtuigt van Zijn grote liefde voor mij en voor alle mensen. Ik leef uit Zijn genade en dat is genoeg.

Achteraf gezien heeft Hij me al in de kerken beschermd. Hij was er altijd.

vrijdag

Allen sterven, allen leven


Dit is een bijzondere tekst waarvan het eerste deel vaak nog wel geloofd wordt, maar het tweede deel niet. Dan wordt er iets bijgedacht: als je dat gelooft. Maar dat staat er niet.
Toen ik dit ging zien werd me veel duidelijk. Ik kon niet overweg met de kerkelijke en/of evangelische gedachte van verloren gaan en hel.
Ook zie ik nu dat Gods liefde veel groter is dan gedacht.
En het geeft rust, hoe en wanneer weet ik niet, maar God zal ieder mens overtuigen van Zijn grote liefde.

donderdag

Allen

1 Timotheus 2: 3-6 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die wil, dat alle mensen gered worden en tot bovenkennis van de waarheid komen. Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

1 Corinthe 15: 22 Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

1 Timotheus 4: 10 Hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

Romeinen 5: 8 Toen wij nog zondaren waren is Christus voor ons gestorven.

Lukas 3: 6 Alle vlees zal de redding van God zien.

woensdag

God is trouw aan Zijn Woord

 Dé God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde.. (Handelingen 17:24)

Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God tenietdoen?
Volstrekt niet!.. (Romeinen 3:3, 4)

God is geen mens, dat Hij zou liegen. (Numeri 23:19)

...onze Redder, Christus Jezus, Die inderdaad de dood teniet doet en onvergankelijk leven aan het licht brengt, door het evangelie. (2Timotheus 1:10)


Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die wil, dat alle mensen gered worden en tot bovenkennis van de waarheid komen. Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. (1Timotheus 2:3, 6)

dinsdag

Geen punt!

God's love is like the endless sentence. Resist the temptation of putting a full stop (.) at the end of your own definition of God's love for yourself, for your neighbor and for the rest of mankind. Put commas if you must, but make it your life's ambition to never be the one who defines where it ends. God, and God alone, has the right to do the final edit for the story of his love. (Citaat van M. Mooney)

Gods liefde is als een zin zonder einde. Weersta de verleiding om een punt te zetten aan het einde van je eigen definitie van Gods liefde voor jou, je buurman en de rest van de mensheid.Zet komma´s als het moet, maar laat het je levensambitie worden om nooit diegene te zijn die bepaalt waar Gods liefde eindigt. God en God alleen is degene die het recht heeft om het slotakkoord te bepalen in het verhaal van Zijn liefde.

Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar omdat de wereld door Hem behouden worde. Joh 3:17
Hij wil dat alle mensen gered worden.. (1Tim 2:4)
God bereikt altijd Zijn doel, want Hij is God.