dinsdag

Ga eens in discussie met je eigen mening


Dit is een bijbels advies.

In de kerken word je van alles geleerd, maar bovenal dat dat wat je geleerd wordt de bijbelse mening is. Een paar teksten hier en daar vandaan gehaald, moeten dat dan bevestigen. En vooral geen vragen stellen, waaruit blijkt dat je twijfelt aan deze leer. Het wordt dan langzamerhand je mening.

Tradities zijn moeilijk te veranderen, vooral als ze al generaties meegaan en als bijbels worden aangenomen.
Daarom is het vanbelang om steeds weer te onderzoeken of het wel zo in de bijbel staat, of de vertaling van het stuk tekst wel goed vertaald is. Is dat wat er geleerd wordt door traditie over God wel in overeenstemming met andere gedeeltes?
De leer van de eeuwige marteling in de hel is een van deze aannames, traditionele leer. Het is een verschrikkelijke leer die niets overlaat van de liefde van God voor zijn schepping, voor de mensen waar Hij van houdt.

Beproeft alle dingen... 1 Thess 5:21

En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzettingen. Matt. 15:6

Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond; en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmee zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn. Jesaja 29:13

Onderzoek de Schriften of deze dingen zo zijn...  Hand. 17:11
Geen opmerkingen:

Een reactie posten