woensdag

Werelddoel


God heeft de wereld op het oog, de hele wereld, alle mensen, ja iedereen.
Niet een geselecteerd gezelschap, die in hun eigen ogen de wijste beslissing net op tijd heeft genomen. Het hangt ook helemaal niet af van welke beslissing dan ook van de mens.
Niet uit werken, maar door genade noemt de bijbel dat.

God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou...(Johannes 3:17)

Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het ├Âleven der wereld (Johannes 6:51)

Ik ben niet gekomen opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make (Johannes 12:47)

Hij... Die der wereld het leven geeft (Johannes 6:33)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten