woensdag

Profetie in de gemeente, net zo gezaghebbend als de bijbel??


Er zijn charismatische christenen die vinden, dat de tegenwoordige profetieën net zo gezaghebbend zijn als de profetieën uit de Bijbel. Degene die een openbaring zegt te hebben, kan dat met grote autoriteit doen. Dat verbaast me altijd weer. Alsof de woorden van Jan en Marie dezelfde autoriteit hebben als Jesaja en Micha. Er wordt ook meestal begonnen met de woorden: de Heer zegt...  Als dat echt zo zou zijn, dan moeten hun woorden net zo serieus genomen worden als de woorden uit de Bijbel. Dan zouden deze woorden ook gedrukt en verspreid moeten worden over de hele wereld. Zodat de gemeente op de hoogte is van de nieuwste stand van zaken, wat de Goddelijke openbaring betreft. En omdat de gemeente de opdracht van God mee heeft gekregen om te toetsen of een profetie uit God is of niet, zal dat een dagtaak worden. Vergelijk Mattheüs 7 vers 22: 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?


Dat is het moeilijke van deze beweging; mensen profeteren in de naam van de Heer, hebben nieuwe boodschappen van God voor nu en de toekomst en lijken het niet nodig te vinden de Bijbelse profetieën  te bestuderen. Het maakt mensen in verwarring en leidt van God af. Verder verdeelt het mensen en het belangrijkste van de Bijbel lijkt ineens niet meer nodig: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.