maandag

Israel en de volkeren


Het programma van God voor Israel en de volkeren.

2 En het gebeurt in het laatste van de dagen, dat de berg van het huis van JAHWEH gevestigd zal zijn op de top van de bergen en verheven is boven de heuvels; en alle natiën stromen er heen. 
3 En vele volken komen en zeggen: Ga, dan zullen wij opgaan naar de berg van JAHWEH, naar het huis van de Elohim van Jakob, en Hij zal ons richting geven over Zijn wegen, en wij zullen op Zijn paden wandelen; want uit Zion zal de wet uitgaan en het woord van JAHWEH uit Jeruzalem
4 En Hij oordeelt tussen de natiën en Hij corrigeert vele volken. En zij slaan hun zwaarden om in houwelen en hun speren in snoeischaren. Geen natie zal het zwaard opheffen tegen een natie, en zij zullen de oorlog niet langer leren. [Joël 3:10] 
5 Huis van Jakob, ga! Dan zullen wij wandelen in licht van JAHWEH. Jesaja 2:2-5


-- alle natien stromen er heen
-- men wil in Zijn wegen wandelen en onderricht krijgen uit het Woord
-- God oordeelt tussen de volken en corrigeert hen
-- er zal geen oorlog zijn
-- oorlogstuig wordt omgesmolten tot landbouwgereedschap
-- wandelen in het licht van JAHWEH

zondag

Trauma in de Bijbel

Er zijn gelovigen die moeten niets hebben van psychisch lijden, hulp bij trauma door psycholoog of psychosociaal therapeut. Ga maar geloven, geef je zorgen aan de Heer of ga bidden.

Ik heb een paar teksten uit de Bijbel gezocht, waaruit duidelijk blijkt dat men zwaar getraumatisserd kan zijn. De Psalmen zijn daar uitermate geschikt voor. Ook al zoekt de psalmist zijn hulp bij God, hij heeft er last van.

Hij erkent zijn gevoel, zijn enorme angst, weet dat zijn hulp van God zal krijgen, maar angst is een zeer sterk gevoel, dat je kan overspoelen. En soms heb je gewoon hulp nodig om de weg terug te vinden. Lees mee:

Klagend loop ik rond, radeloos

Mijn hart krimpt in mijn binnenste,
doodsangst heeft mij bevangen,
vrees en beven grijpen mij aan,
ik huiver over heel mijn lichaam. Psalm 55 vers 3 en 5

Red mij, God,
het water staat aan mijn lippen,
ik zink weg in bodemloos slijk
en vind geen grond voor mijn voeten,
ik ben in diep water geraakt,
de stroom sleurt mij mee.

Uitgeput ben ik van het roepen,
mijn keel is schor geschreeuwd,
mijn ogen zijn verzwakt
van het uitzien naar mijn God. Psalm 6

Hij verandert de rots in een bron,

hard gesteente in een stroom van water.’ Psalm 114

maar u wilt dat waarheid mij vervult,
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart. Psalm 51:8

Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt. Psalm 138

Zolang ik verbitterd was,
gekwetst van binnen,
dom en dwaas,
was ik bij u als een redeloos dier.

Maar nu weet ik mij altijd bij u,
u houdt mij aan de hand
en leidt mij volgens uw plan.
Dan neemt u mij weg, met eer bekleed. Psalm 73:21-24


donderdag

Jezus, het beeld van God


Jezus is het beeld van God Hebr. 1:3
Hij zei: Wie Mij ziet heeft de Vader gezien Joh. 14:9
Hij deed precies wat Hij de Vader zag doen Joh. 5:19
Jezus heeft ons laten zien dat God liefde is 1Joh. 4:8

En toch....

werd Hij constant beschuldigd van het overtreden van de wet en Godslastering.
En van de duivel bezeten...

Wat zegt dat van de godsdienstige mens?