vrijdag

Genade of werken?


Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? (Matt 5)

En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?

Twee uitspraken van Jezus, waarmee hij laat zien dat het leven met Hem anders is dan het leven onder de wet. Toen was het oog om oog en tand om tand en Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.

Jezus laat hiermee Gods karakter zien en wie Hij is: Hij laat de zon opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
Jezus zegt hier dat God volmaakt is en wij zo mogen en zullen worden. 

Toch bekruipt me een naar gevoel: hoe kan Jezus zoiets van ons vragen als God niet zo is en doet?
Wat ik bedoel?
In de kerken wordt geleerd dat je behoud en de liefde van God pas gaat werken als jij een keuze maakt om van God te houden.
In de kerken wordt geleerd dat God de zonde haat en pas met jou aan het werk kan als je die zonde zelf gaat bestrijden.

Dan heeft God ons pas lief als wij voor Hem gaan kiezen?
Dan behandelt Hij ons vriendelijk, als wij dat ook doen.
Dan hangt ons behoud dus af van ons mensen? Dus toch werken en geen genade?

Is het niet vreemd dat God iets van ons vraagt wat Hij zelf niet zou doen?


donderdag

Gods liefde


Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. (1Joh 4 vers 19) Deze tekst geeft me duidelijkheid over het feit dat de liefde van God uitgaat en niet afhankelijk is van mij. Vers 9 van dit hoofdstuk bevestigt dit:  En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 

Hij houdt niet van me, omdat ik zo m'n best doe, mijn leven op orde heb, op de juiste manier leef en denk of naar de beste kerk ga. Ik leef niet onder de wet, maar onder de genade.
Ook al veroordeelt mijn gevoel me of zou ik alles op alles zetten om op het goede spoor te blijven, Gods liefde wordt daar niet meer of minder van, daar hangt Zijn liefde ook niet van af. 


Hoe meer ik dat besef, hoe meer ik ga zien hoe groot God is. 


Nog een artikel over dit onderwerp