dinsdag

Van voorschriften en tradities en een boekje uit 1934


Ik heb een boekje gevonden in de erfenis van mijn schoonvader. Zijn naam staat er handgeschreven in en ik weet zeker dat hij het een leuk boekje heeft gevonden. Hij hield van echt en niet van schijnheiligheid. Het boekje is geschreven door W. J. Oehler en het heet: Wij Farizeeers, over de zonden van vrome menschen.
Het begint als volgt:

Wanneer er over Farizeeers gesproken werd, dan stelde ik mij altijd menschen voor in wijde, Oostersche gewaden, met lange baarden en een eigenaardige hoofdbedekking.... Pas veel later heb ik leeren zien, dat er tegenwoordig ook nog Farizeeers bestaan, dat zij net als andere moderne menschen gekleed zijn, en nog later heb ik gemerkt, dat ik zelf tot hen behoorde....

Deze mensen wilden God in alles goed dienen en precies doen wat God van hen vroeg, in alles gehoorzaam en vroom. Ze wisten dan ook precies wat Hij wilde, hoe Hij het wilde en hadden nog extra boeken geschreven, naast de 5 boeken van Mozes.
Als leiders van het volk, eisten ze strikte gehoorzaamheid en ze wisten dan ook hoe ze de mensen in hun grip moesten houden.

Ook in de verschillende kerken waar ik lid van was heb ik gemerkt hoe men de bijbel probeerde te rubriceren en zo te knippen en plakken dat alles paste in de leer van deze kerk.
Ach, ook ik zelf wist op een gegeven moment precies wat de bijbel over diverse onderwerpen zei, wat wel en niet mocht of hoorde. Totdat ik in de problemen kwam met voorgangers en oudsten, omdat mijn leer niet strookte met die van de kerk. Omdat er in ons gezin van alles gebeurde wat even niet paste in mijn christelijke denken. Dan is het enige wat je nog kunt doen, terug naar God, de bijbel gaan lezen zonder de bril van je eigen overtuiging en God zijn werk laten doen in je leven.

Dan kom je er achter dat het Hem om jou gaat, wie je bent, Hij overtuigt je van zijn grote liefde voor jou, voor je gezinsleden, zoals ze zijn. Het gaat Hem om het hart van alle mensen. Hij alleen kan een mens overtuigen van zijn liefde. Mijn leerstellingen kunnen dat niet, de leerstellingen van kerken kunnen dat ook niet.

In Marcus 7 vers 6 - 9 zegt Jezus tegen de Farizeeers, (en tegen de kerken en tegen mij): ...Er staat immers geschreven: dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. tevergeefs eren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. En Hij vervolgde: Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden.

vrijdag

Gods bescherming


God zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild. Psalm 91:4

De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los. Psalm 138:8
woensdag

Onder de indruk van genade


Religion is a deceiver. It promises well-being, joy, freedom, and even riches, yet it cannot deliver. It cannot give freedom and peace with God because religion is based on things you do to try to earn God’s favor. Doing things for God is a never-ending task that inflicts guilt and frustration on the doers; they feel guilty when they do not perform as expected and feel frustrated because it seems that they can never do enough to please God.

~ Shean Smith, Soul Rape, pg 25

Religie bedriegt je. Het belooft je vreugde, vrijheid en zelfs rijkdom, maar het kan je dat niet geven. Het kan je niet de vrijheid en vrede van God geven, want het is gebaseerd op dingen die je moet doen en proberen om de gunst van God te verdienen. Dingen doen voor God is een eindeloze taak die eindigt in schuld en frustratie. Je voelt je schuldig, omdat je niet presteert zoals je denkt dat van je verwacht wordt en gefrustreerd, omdat je nooit genoeg schijnt te doen om God te behagen. 

maandag

... en Ik zal je rust geven


Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Matt 11:28-30)

Jezus biedt rust aan, Hij jaagt je niet op, Hij geeft geen kerkelijke opdrachten, Hij laat je niet rennen om je plichten te vervullen. Nee, Zijn genade is rust, genieten en weten dat Hij alles gedaan heeft. Je hoeft niets te doen om het God naar de zin te maken.

Het eerste wat de discipelen vroegen aan Jezus, was: Wat MOETEN we DOEN om de werken van God te doen? Weer dat werken, dat moeten  en doen.
Het antwoord van Jezus is: ‘Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft,’ 
En dat geloof is een gift van God en geeft rust.