dinsdag

Van voorschriften en tradities en een boekje uit 1934


Ik heb een boekje gevonden in de erfenis van mijn schoonvader. Zijn naam staat er handgeschreven in en ik weet zeker dat hij het een leuk boekje heeft gevonden. Hij hield van echt en niet van schijnheiligheid. Het boekje is geschreven door W. J. Oehler en het heet: Wij Farizeeers, over de zonden van vrome menschen.
Het begint als volgt:

Wanneer er over Farizeeers gesproken werd, dan stelde ik mij altijd menschen voor in wijde, Oostersche gewaden, met lange baarden en een eigenaardige hoofdbedekking.... Pas veel later heb ik leeren zien, dat er tegenwoordig ook nog Farizeeers bestaan, dat zij net als andere moderne menschen gekleed zijn, en nog later heb ik gemerkt, dat ik zelf tot hen behoorde....

Deze mensen wilden God in alles goed dienen en precies doen wat God van hen vroeg, in alles gehoorzaam en vroom. Ze wisten dan ook precies wat Hij wilde, hoe Hij het wilde en hadden nog extra boeken geschreven, naast de 5 boeken van Mozes.
Als leiders van het volk, eisten ze strikte gehoorzaamheid en ze wisten dan ook hoe ze de mensen in hun grip moesten houden.

Ook in de verschillende kerken waar ik lid van was heb ik gemerkt hoe men de bijbel probeerde te rubriceren en zo te knippen en plakken dat alles paste in de leer van deze kerk.
Ach, ook ik zelf wist op een gegeven moment precies wat de bijbel over diverse onderwerpen zei, wat wel en niet mocht of hoorde. Totdat ik in de problemen kwam met voorgangers en oudsten, omdat mijn leer niet strookte met die van de kerk. Omdat er in ons gezin van alles gebeurde wat even niet paste in mijn christelijke denken. Dan is het enige wat je nog kunt doen, terug naar God, de bijbel gaan lezen zonder de bril van je eigen overtuiging en God zijn werk laten doen in je leven.

Dan kom je er achter dat het Hem om jou gaat, wie je bent, Hij overtuigt je van zijn grote liefde voor jou, voor je gezinsleden, zoals ze zijn. Het gaat Hem om het hart van alle mensen. Hij alleen kan een mens overtuigen van zijn liefde. Mijn leerstellingen kunnen dat niet, de leerstellingen van kerken kunnen dat ook niet.

In Marcus 7 vers 6 - 9 zegt Jezus tegen de Farizeeers, (en tegen de kerken en tegen mij): ...Er staat immers geschreven: dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. tevergeefs eren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. En Hij vervolgde: Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten