zondag

Alle volken...


Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties:
zijn liefde voor ons  is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja!  (Psalm 117)

Moge mijn smeekgebed dag en nacht bij de HEER, onze God, zijn en moge hij zijn dienaar en zijn volk Israël recht verschaffen, telkens als dat nodig is. Dan zullen alle volken op aarde beseffen dat de HEER God is, hij alleen. (1Koningen 8:59,60)


Vanaf zijn troon houdt hij het oog
op allen die de aarde bewonen.
Hij die de harten van allen vormt,
hij doorziet al hun daden. (Psalm 33:14,15)      Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent
om de stammen van Jakob op te richten
en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.’ (Jesaja 49:6, 7)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten