woensdag

Gods goedheid


Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? (Romeinen 2:4)

Het is niet de zonde of het zondebesef die leidt tot bekering.
Het is niet schuld of schuldgevoel dat leidt tot God.

Maar het is een openbaring van Gods goedheid, Hij overtuigt je.
Je moet Zijn goedheid en liefde niet kleineren.

Jezus heeft voor eens en voor altijd afgerekend met de zonde.
Dat is het Goede Nieuws.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten