dinsdag

Vrijheid

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Galaten 5:1

Bevrijding en leven in vrijheid komen van Jezus Christus. Hij deed geen half werk, want het was compleet. 
Toch merk je dat men die vrijheid niet begrijpt of gelooft, want steeds maar weer wordt er gepredikt dat God nog van alles van ons verwacht. We moeten nog van alles en mogen het een en ander beslist niet doen.
Dat is dus geen vrijheid, maar wet!

Je merkt dat deze leerstellingen oprecht gepredikt worden. Men is er van overtuigd dat mensen zich aan diverse regels moeten houden, er zijn verplichtingen, er moeten geloftes en beloftes worden gedaan, er moet zonde bekend worden en er moeten principes gehandhaafd worden. 
Men denkt serieus dat deze dingen helpen om een heilig en serieus leven met God te leiden. Het is een heilig moeten.

Vrijheid is toch heel wat anders, want de bijbel leert toch duidelijk dat geen enkel mens de wet kan houden en het heeft ook geen enkele meerwaarde tot redding of geloof.

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Galaten 2: 19-22
donderdag

Als u wist wat God u wil geven

Soms blijkt dat je jaren iets gelezen hebt in de bijbel dat er helemaal niet staat. De laatste jaren is me dat goed duidelijk geworden. Vandaag ontdekte ik er weer een: In de periode dat Jezus op aarde rondliep is Hij nooit tekeer gegaan tegen zondaren; integendeel Hij werd met ontferming bewogen en zag hen als schapen die ronddwaalden zonder herder. Ze liepen verloren rond. Er was niemand die zich om hen bekommerde, niemand die met hen meeliep.

Jezus deed dat anders. En het mooie is: Wie Mij heeft gezien heeft de Vader gezien. Jezus handelt zoals God handelt. Ik geef een  voorbeeld:

Als Jezus na een vermoeiende reis bij een put zit te wachten op zijn discipelen die voedsel kopen in de dichts bijzijnde stad, begint hij een praatje met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt of ze Hem water wil geven. Ze is verbijsterd dat Hij met haar praten wil.
Maar Hij heeft haar zoveel te bieden en zegt: Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 
Dan zegt Hij: Haal je man. Al snel blijkt dat ze met haar zesde relatie bezig is en niet met deze man is getrouwd. 
Veroordeelt Jezus haar om het verlaten van haar eerste man?
Veroordeelt Hij haar om de vele relaties die ze heeft gehad?
Veroordeelt Hij haar om haar huidige samenwonen?

Nee, wel zegt Hij gewoon hoe het er voor staat: Je hebt vijf mannen gehad en met wie u nu samen bent is uw man niet. 
Geen oordeel, geen dreiging, geen eeuwig hellevuur in het verschiet.

Wie wel klaarstaan met hun oordeel zijn de discipelen die met eten terug komen uit de stad: Waarom praat u met deze vrouw?

De vrouw is onder de indruk van Jezus en rent naar de stad om iedereen te vertellen dat ze iemand heeft ontmoet....die alles van haar weet. (en haar desondanks liefdevol behandelt)
De mensen uit de stad gaan met haar mee en laten zich overtuigen door Jezus. Er staat dus niet dat ze een keuze maken om in Hem te geloven, maar ze zijn overtuigd door wat Hij te zeggen had: Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’

Johannes 4: 1-42