dinsdag

Vrijheid

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Galaten 5:1

Bevrijding en leven in vrijheid komen van Jezus Christus. Hij deed geen half werk, want het was compleet. 
Toch merk je dat men die vrijheid niet begrijpt of gelooft, want steeds maar weer wordt er gepredikt dat God nog van alles van ons verwacht. We moeten nog van alles en mogen het een en ander beslist niet doen.
Dat is dus geen vrijheid, maar wet!

Je merkt dat deze leerstellingen oprecht gepredikt worden. Men is er van overtuigd dat mensen zich aan diverse regels moeten houden, er zijn verplichtingen, er moeten geloftes en beloftes worden gedaan, er moet zonde bekend worden en er moeten principes gehandhaafd worden. 
Men denkt serieus dat deze dingen helpen om een heilig en serieus leven met God te leiden. Het is een heilig moeten.

Vrijheid is toch heel wat anders, want de bijbel leert toch duidelijk dat geen enkel mens de wet kan houden en het heeft ook geen enkele meerwaarde tot redding of geloof.

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Galaten 2: 19-22
Geen opmerkingen:

Een reactie posten