donderdag

Geloof is rust

Geloof is geen werk, geloof is rust. 
Geloof is een zelfstandig naamwoord, geen werkwoord.
Geloof is de overtuiging dat God is wie Hij zegt dat Hij is, dat Hij heeft gedaan wat Hij zegt te hebben gedaan en dat Hij zal doen wat Hij beloofd heeft.

Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd, (Rom 5:20-21)

Jezus zegt: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust gevenNeem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vindenwant mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Matt 11)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten