maandag

Dat doet u zelf ook


Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.  Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen terecht veroordeelt. (Romeinen 2:1,2)

Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. (Romeinen 5:15)

Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou.  Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.” (Lucas 15:31,32)

zondag

Kinderen
Jezus riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer  en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.  Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.  En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op. (Matt 18:2-5)zaterdag

VreugdeJezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.  Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ (Johannes 14:6,7)

Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. (1Thess. 3:12)

U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde.  (1Petrus1:8)                          


donderdag

GenadeDoor de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle 
mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. (Romeinen 5:15,16)

En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. (Romeinen 5:20)


woensdag

Uit de gratie?


Hier volgen een aantal dingen die je kunt/zult ervaren in je leven.
Dat betekent niet dat je uit de gratie ligt bij God, niet geestelijk genoeg bent of dat er iets fout zit bij je:

Ziekte
Verlies
Verdriet
Angst
Boosheid
Eenzaamheid
Rouw
Tegenspoed
Teleurstelling
Afwijzing

Gods genade eindigt niet, maar Hij is er bij en leidt je er doorheen.

dinsdag

Je zorgen maken

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?

En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 

Uitspraken van Jezus. (Mattheus)

Werp uw bekommernis op de HERE,
Hij zal voor u zorgen;

Psalm 55:23

maandag

Ik ben van...


Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? 1 Kor 1:12Compleet


Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,  die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. (Kolossenzen 1:13,14)

Vergeving van zonde vragen, elke dag weer?
Is het nodig om zoveel met je fouten en tekortkomingen bezig te zijn?
Wat, als er geen vergeving meer nodig is?
Wat, als het evangelie zegt dat de verlossing compleet is?
Helemaal klaar!
Ik zou zeggen, elke keer weer zonden belijden, vergeving vragen is het proberen om de wet te activeren.
Het werk van Christus is compleet!
Blijft over: Liefde.

woensdag

Gods goedheid


Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? (Romeinen 2:4)

Het is niet de zonde of het zondebesef die leidt tot bekering.
Het is niet schuld of schuldgevoel dat leidt tot God.

Maar het is een openbaring van Gods goedheid, Hij overtuigt je.
Je moet Zijn goedheid en liefde niet kleineren.

Jezus heeft voor eens en voor altijd afgerekend met de zonde.
Dat is het Goede Nieuws.

zondag

Alle volken...


Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties:
zijn liefde voor ons  is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja!  (Psalm 117)

Moge mijn smeekgebed dag en nacht bij de HEER, onze God, zijn en moge hij zijn dienaar en zijn volk Israël recht verschaffen, telkens als dat nodig is. Dan zullen alle volken op aarde beseffen dat de HEER God is, hij alleen. (1Koningen 8:59,60)


Vanaf zijn troon houdt hij het oog
op allen die de aarde bewonen.
Hij die de harten van allen vormt,
hij doorziet al hun daden. (Psalm 33:14,15)      Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent
om de stammen van Jakob op te richten
en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.’ (Jesaja 49:6, 7)