vrijdag

Regels of relatie

Jezus lijden en sterven was niet om mensen religieus te maken, maar om mensen een nieuw leven te geven. Zijn leven!
Gods bedoeling is een relatie te hebben, met ieder mens persoonlijk. 
Het gaat niet om het houden van een stel regels. 
Maar vaak is het de regels verkiezen boven de relatie. 

Genade is vertrouwen op God, dat Hij het zal maken in je leven: 


De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.


Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam. (Psalm 23)

Het leven volgens regels loopt uit op teleurstellingen en een wettisch leven, waar je van bevrijd bent door Jezus Christus:
We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest. (Rom 7:5)

Laat los en laat God Zijn werk doen in je leven!


donderdag

Geloof is rust

Geloof is geen werk, geloof is rust. 
Geloof is een zelfstandig naamwoord, geen werkwoord.
Geloof is de overtuiging dat God is wie Hij zegt dat Hij is, dat Hij heeft gedaan wat Hij zegt te hebben gedaan en dat Hij zal doen wat Hij beloofd heeft.

Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd, (Rom 5:20-21)

Jezus zegt: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust gevenNeem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vindenwant mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Matt 11)