maandag

Een afgekeurde steenDe steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen. Psalm 118:22,23

In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. 1Petrus2:6,7
zondag

Overtuiging...Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen... Romeinen 14:5

...Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging... Romeinen 14:22

Of het nu over de zondag gaat, de sabbat, het eten van offervlees of zoveel andere onderwerpen, laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wat een rust geeft dat, want dan gaat de liefde voor en is de overtuiging van de ander niet van mindere waarde dan de mijne.

zaterdag

Ongeschreven regels

10 Implied Messages of Institutional Church Because The Medium Is The Message:

1. Church is a place, a location, a building.
2. Christianity happens in services, classes, meetings, events, and programs.
3. What people need most is good information about God.
4. “God’s work” needs organizational or corporate infrastructure.
5. The more control the better; no telling what people will do if left to themselves.
6. It’s best you let us decide how to use and distribute your money.
7. Depend on us for the spiritual formation of your children; we are trained.
8. The bigger the church, the better.
9. People are more valuable and spiritual based on how often they are there and how much they give.
10. Relationships happen in group meetings.

Jim PalmerJim Palmer beschrijft hier 10 regels die min of meer in alle kerken gelden. Soms staan ze beschreven, maar vaak zijn het ongeschreven regels. Lange tijd heb ik ook gedacht dat het zo hoorde, dat het bijbels was om zo te denken. Maar het is erg benauwend en beperkt de vrijheid die je hebt in Christus.
Hieronder de vertaling en bedenk hoe het je beperkt:

1. De kerk is een plaats, een locatie of een gebouw.
2. Christen zijn doe je in kerkdiensten, evenementen, samenkomsten, studieavonden en catechesatie.
3. Wat mensen echt nodig hebben is goede informatie over God.
4. Gods werk moet georganiseerd worden, zoals je een bedrijf organiseerd.
5. Hoe meer alles onder controle is hoe beter, als je het aan de mensen zelf overlaat weet je niet wat er gebeurt.
6. Laat de kerk zeggen hoeveel geld je moet geven en waar aan.
7. Wat het onderwijs aan je kinderen betreft, laat dat over aan de kerk. Die weten hoe het moet.
8. Hoe groter de gemeente, hoe beter.
9. De geestelijke waarde van de gemeenteleden hangt af van hun kerkgang, doop en hoeveel geld men geeft.
10.Relatie met elkaar heb je alleen binnen de kerkdiensten en bijbelstudies.

vrijdag

Psalm 23
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
psalm 23


donderdag

Kom maar bij MijSoms is het trauma zo groot en diep dat hulp nodig is om van het dwalen in de woestijn terug te keren naar je bestemming. Als je als kind dingen overkomen zijn die niet te verdragen waren dan leer je jezelf overlevingsgedrag, iets wat blijft en niet zomaar weggaat.
Door veel christenen wordt dit ontkend en mogen depressie of de gevolgen van trauma niet bestaan. Er zijn ook geloofsgroepen die het willen weg bidden en als de persoon niet op gebed geneest, noemen ze dat ongeloof.
Soms is het goed om terug te gaan naar het verleden. niet om daar te blijven hangen, maar om te ontdekken waar en hoe het overlevingssysteem ontstond en hoe dat nu nog steeds functioneert. Om vandaar uit stap voor stap er uit te komen. Dat kan met een hulpverlener.
Zo werkt God toch ook: stap voor stap laat Hij mij zien wie Hij is en dat Hij een betrouwbare Vader is. Dan kan de leugen uit je verleden ontdekt worden (...ik ben niets waard, of...ik doe er niet toe) en kun je vervuld worden met waarheid, Gods waarheid: Jij bent Mij alles waard.

Psalm 51:8 ... maar U wilt dat waarheid mij vervult, U leert mij wijsheid, diep in mijn hart.

woensdag

Door God geaccepteerd

People express hurt and disappointment over not being accepted by others. However, what we need first and foremost is to accept ourselves, and knowing that to be beautiful is to be yourself.  (Jim Palmer)


Er zijn veel mensen die pijn en teleurstelling ervaren in het niet geaccepteerd worden door anderen. Het eerste en het belangrijkst in de acceptatie van jezelf is te weten dat het mooi is om jezelf te zijn. 

Psalm 3:4  ...U Heer, bent mijn eer, U houdt mij staande

Jeremia 29:11  ... Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen; niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.

Psalm 10:14  ... Toch ziet u de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in Uw hand. Op U vertrouwen weerloze mensen, de wezen, U komt hen te hulp.