zaterdag

Je moet het maar zien

...Toen zei de Rabbi: Besef, mijn kinderen, dat als het huis getuigt van de bouwer en het pak van de kleermaker en de deur van de timmerman, zo legt de wereld getuigenis af van God en zal getuigenis blijven afleggen; men hoeft maar om zich heen te kijken om te begrijpen dat God daarin zijn bevestiging vindt. 
(www.wereldgeschiedenis.com, Joop Neven) 



Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt.  Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.  Rom 1:19,20

woensdag

In alle omstandigheden



Wat er ook gebeurt, God weet ervan en is er bij.

Exodus 3:14 ...Ik ben die er zijn zal.

Jesaja 43:11  ...Ik, Ik ben de Heer. Buiten Mij is er niemand die redt!

Prediker 3:11 ...God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.

Mattheus 10:29.30 ...Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt niet een dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.




zaterdag

He ´s got the whole world in His hands


He’s got the whole world in His hands
He’s got the big round world in His hands
He’s got the whole world in His hands
He’s got the wind and the rain…
He’s got the little baby…
You got you and me, sister…
He’s got you and me, brother



De HEER is een machtige God,
een machtige koning, boven alle goden verheven.
Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde,
de toppen van de bergen behoren hem toe,
van hem is de zee, door hem gemaakt,
en ook het droge, door zijn handen gevormd. Psalm 95: 3-5