maandag

Moeten en ont-moeten

Waar Mozes en de profeten, maar ook Petrus en Jakobus het hebben over wetten, moeten en niet mogen, heeft Paulus het over genade buiten de werken van de wet om:  Wij houden de mensheid gerechtvaardigd door het geloof, buiten de werken van de wet om. (Romeinen 3:28)

Paulus laat zien dat de oude mensheid is gekruisigd, God kijkt daar niet meer naar, Hij kijkt naar Christus: Daarom: indien iemand in Christus isdie is een nieuwe schepping. Het oude ging voorbij. Neem waar! Het is nieuw geworden! (2 Korinthe 5:17)

God kijkt op dezelfde manier naar mij en jou, volmaakt!

Geen moeten, maar ont-moeten.
Geen stress, maar rust.
Geen gevecht tegen de zonde, maar God het werk in je laten doen.


woensdag

Jezus en de verloren schapen

Hoevaak heb ik niet gehoord dat je moet worden zoals Jezus,
dat je zijn geboden moet onderhouden,
nee, niet onder de wet, maar uit jezelf, uit liefde voor Hem.

Zo doen we dat in de kerk, de gemeente, onze groep.
Maar voor wie kwam Jezus eigenlijk?
Nou, voor ons, is dan het antwoord, voor onze zonden.

Maar is dat wel zo? Wat zegt Jezus zelf?
Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israels. (Matt 15:24)

Was zijn boodschap voor Israel of voor iedereen?
Ben ik/jij een verloren schaap van Israel? Nee!
Ja, Hij verkondigde zeker een blijde boodschap, een evangelie.
Maar het evangelie was voor Israel: bekering, vrucht voortbrengen... (Matt3:8)

In de brief aan de Galaten noemt Paulus dit: het evangelie van de besnijdenis. (Gal 2:7)

De hele bijbel is voor ons, maar niet alles gaat over ons. Toen Hij op aarde was, ging het over Israel en was wat Hij zei voor hen.
Wat er voor ons was kwam later.