maandag

Moeten en ont-moeten

Waar Mozes en de profeten, maar ook Petrus en Jakobus het hebben over wetten, moeten en niet mogen, heeft Paulus het over genade buiten de werken van de wet om:  Wij houden de mensheid gerechtvaardigd door het geloof, buiten de werken van de wet om. (Romeinen 3:28)

Paulus laat zien dat de oude mensheid is gekruisigd, God kijkt daar niet meer naar, Hij kijkt naar Christus: Daarom: indien iemand in Christus isdie is een nieuwe schepping. Het oude ging voorbij. Neem waar! Het is nieuw geworden! (2 Korinthe 5:17)

God kijkt op dezelfde manier naar mij en jou, volmaakt!

Geen moeten, maar ont-moeten.
Geen stress, maar rust.
Geen gevecht tegen de zonde, maar God het werk in je laten doen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten