vrijdag

God kent je door en door

want de HERE doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat de gedachten beramen” (1 Kron. 28:9)

Ja, de HERE der heerscharen … die nieren en hart doorziet” (Jer. 20:12)

de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan” (1 Sam. 16:7)

Gij, Here, die aller harten kent…” (Hand. 1:24)

en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.” (Hebr. 4:13)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten