maandag

Israel en de volkeren


Het programma van God voor Israel en de volkeren.

2 En het gebeurt in het laatste van de dagen, dat de berg van het huis van JAHWEH gevestigd zal zijn op de top van de bergen en verheven is boven de heuvels; en alle natiën stromen er heen. 
3 En vele volken komen en zeggen: Ga, dan zullen wij opgaan naar de berg van JAHWEH, naar het huis van de Elohim van Jakob, en Hij zal ons richting geven over Zijn wegen, en wij zullen op Zijn paden wandelen; want uit Zion zal de wet uitgaan en het woord van JAHWEH uit Jeruzalem
4 En Hij oordeelt tussen de natiën en Hij corrigeert vele volken. En zij slaan hun zwaarden om in houwelen en hun speren in snoeischaren. Geen natie zal het zwaard opheffen tegen een natie, en zij zullen de oorlog niet langer leren. [Joël 3:10] 
5 Huis van Jakob, ga! Dan zullen wij wandelen in licht van JAHWEH. Jesaja 2:2-5


-- alle natien stromen er heen
-- men wil in Zijn wegen wandelen en onderricht krijgen uit het Woord
-- God oordeelt tussen de volken en corrigeert hen
-- er zal geen oorlog zijn
-- oorlogstuig wordt omgesmolten tot landbouwgereedschap
-- wandelen in het licht van JAHWEH

Geen opmerkingen:

Een reactie posten