zondag

Gods wil, Gods werk


“…Die in alles werkt naar de raad van Zijn wil, …” - Efeziërs 1:11

 “…want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u (be)werkt.” - Filippenzen 2:13

 “…God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen.” - 1Timotheüs 2:4


Geen opmerkingen:

Een reactie posten