woensdag

Gods regeren en de gevolgen


Er komt een tijd dat God zal regeren, alle mensen zich zullen bekeren, Hem aanbidden en er zal vrede zijn: 


28Alle einden der aarde zullen het gedenken
en zich tot de Here bekeren;
alle geslachten der volken
zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht.
29Want het koninkrijk is des Heren,
Hij is heerser over de volken.
30Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden;
voor Hem knielen allen die in het stof nederdalen,
en wie zijn ziel niet in leven kan houden.
31Het nakroost zal Hem dienen,
er zal van de Here verteld worden aan het komende geslacht;
32zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen
aan het volk dat geboren zal worden,
omdat Hij het gedaan heeft. Psalm 22


10De Here troonde boven de zondvloed,

ja, de Here troont als koning in eeuwigheid.
11De Here zal zijn volk sterkte verlenen,
de Here zal zijn volk zegenen met vrede. Psalm 29

Geen opmerkingen:

Een reactie posten