dinsdag

Een goed einde


Geen kennis, geen geloof of geen interesse, maar God heeft een plan om deze wereld tot een goed einde te brengen. De Bijbel spreekt heel veel over het Koninkrijk der Hemelen, over een periode van welbehagen, geluk, geloof, rust en vrede. Veel profetieen gaan daarover en zijn nog niet in vervulling gegaan. Het is zelfs het grote onderwerp in de Bijbel.

Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds gebeurde; Ik immers ben God, en niemand is Mij gelijk.; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen. Jesaja 46:9, 10

...door ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen. Efeze 1:9

God heeft een plan met de wereld, met Israel, met de mensheid. Hij maakt de geschiedenis, heeft alles voorzegd en zal er voor zorgen dat het volbracht wordt.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten