maandag

Tradities


Zolang we ons laten leiden door tradities, hoeven we niet na te denken over de inhoudelijke waarde ervan. Tradities ondermijnen vaak levend geloof en het zelfstandig onderzoek der Schriften, omdat er niet meer aktief ´gehoord´ wordt.
Onenigheid en scheuringen ontstaan vaak juist doordat traditionele opvattingen ter discussie worden gesteld.
Er betaat alle reden om ons in ons Schriftonderzoek los te maken van algemeen geldende opvattingen en dogmata.
Dan pas kunnen we ontvankelijk worden voor wat God tot ons wil zeggen.

uit: De geheimen van het Koninkrijk, J.A. Hensen

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten