maandag

God is liefde, geen gemaar....


God is liefde.
Door de meeste gelovigen wordt dat erkend.
Toch komt er meestal achteraan:...Maar Hij is ook rechtvaardig, dus zal Hij de mensen die niet in Hem wilden geloven de hel ingooien. En daarmee spreekt men een oordeel uit over de aard en grootte van Zijn liefde. Men maakt van God een mens.
Alles wat God doet en is, is vanuit Zijn liefde. Daarin is niet het eeuwig martelen van mensen.

Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. 1 Johannes 2:2

De Heere ondersteunt allen, die vallen, en Hij richt op alle gebogenen. Psalm 145:14

Ik wist dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad. Jona 4:2

Hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen. Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. Lukas 6: 35

Dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Jakobus 5:11

Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedertierenheid. Psalm 30:6

Waarom heeft de traditie dit omgedraaid?
Waarom leert men dat Zijn goedertierenheid maar kort duurt en Zijn toorn een eeuwigheid?
Geen opmerkingen:

Een reactie posten