woensdag

God is trouw aan Zijn Woord

 Dé God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde.. (Handelingen 17:24)

Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God tenietdoen?
Volstrekt niet!.. (Romeinen 3:3, 4)

God is geen mens, dat Hij zou liegen. (Numeri 23:19)

...onze Redder, Christus Jezus, Die inderdaad de dood teniet doet en onvergankelijk leven aan het licht brengt, door het evangelie. (2Timotheus 1:10)


Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die wil, dat alle mensen gered worden en tot bovenkennis van de waarheid komen. Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. (1Timotheus 2:3, 6)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten