zondag

Een woord dat niet zal worden herroepen

De Here is voor allen goed,
en Zijn barmhartigheid is over al Zijn werken.
Al Uw werken zullen U loven Here.  Psalm 145:9, 10

Want Ik heb gezworen bij Mij zelf,
waarheid is uit mijn mond uitgegaan,
een woord dat niet zal worden herroepen:
dat voor Mij elke knie zich zal buigen,
dat bij Mij elke tong zal zweren. Jesaja 45:23

want het is geschreven: Ik leef, zegt de Heer.
Dat voor Mij alle knie zal buigen en
elke tong God zal toejuichen. Romeinen 14:11

Daarom heeft de Heer Hem ook uitermate verhoogd
en Hem de naam boven alle naam geschonken,
opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen
van hen, die in de hemel en op de aarde
en die onder de aarde zijn.
En alle tong zou belijden:
Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader. Fillippenzen 2:9-11

Geen opmerkingen:

Een reactie posten