donderdag

Allen

1 Timotheus 2: 3-6 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Redder, die wil, dat alle mensen gered worden en tot bovenkennis van de waarheid komen. Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

1 Corinthe 15: 22 Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

1 Timotheus 4: 10 Hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

Romeinen 5: 8 Toen wij nog zondaren waren is Christus voor ons gestorven.

Lukas 3: 6 Alle vlees zal de redding van God zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten