vrijdag

Het Woord


Genesis 1      In het begin schiep God de hemel en de aarde. God sprak... en zo gebeurde het.
Psalm 33:4   Oprecht is het woord van de HEER,
              alles wat hij doet is betrouwbaar.


Psalm 33:6   Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt,
              door de adem van zijn mond het leger der sterren.

Joh 1:1   In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 

Joh 1:14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en 
               waarheid, en   wij hebben zijn grootheid gezien,           
               de grootheid van de enige Zoon van de Vader.


1Joh1:1  Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, 
               wat wij met eigen ogen gezien en       
               aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, 
               dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 
             
Hebr 4:12Want levend en krachtig is het woord van God
                en scherper dan een tweesnijdend  zwaard:                         
               het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, 
               en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. 

             

God spreekt en er gebeurt iets. 
Door Zijn woord is alles gemaakt. 
Zijn Woord is mens geworden, Jezus, de Zoon van God. 
Hij gaf ons het leven.
Gods Woord is levend, als je het gaat bestuderen dan gebeurt er iets,
verandering en groei.
    


Geen opmerkingen:

Een reactie posten