maandag

Ik ben je Vader(Filippenzen 4:6,7) De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten