maandag

Nadenken


Genesis 37:11 De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was.

       Jozef heeft dan net verteld dat wat hij die nacht gedroomd heeft; in zijn droom bogen ze voor hem.
Lukas 2:19...maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
De herders waren bij Jozef en Maria geweest en vertelden hen wat de engel had gezegd over het kind.

Kollossenzen 3:16  Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonenonderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid...

        En er zal een tijd komen dat we niet meer hoeven na te denken over Gods woorden, niet meer onderwezen hoeven te worden, omdat iedereen de Heer zal kennen!!

Jeremia 31:34  Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten