maandag

God bewees Zijn liefde


Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 
(Rom 8)...en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
(Koll 1)


Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. (1Kor 5)


Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder,  die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.  Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,  die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, (1Tim 2)

God; Hij is onze redder,
         Hij wil dat alle mensen gered worden,
         Er is maar 1 God.
              
Jezus Christus; Hij is de enige bemiddelaar tussen God en de mensen,
                        Hij heeft zichzelf gegeven als losgeld voor allen,
                        de mens Jezus Christus.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten