donderdag

Redder van de wereld


Johannes 1:29 Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1 Timotheus 2:5-6 Er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen,   de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;
1 Johannes 2:2 Jezus is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele     wereld.
1 Johannes 4:14 Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Redder van de wereld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten