dinsdag

God is God


1 Johannes 4:8 God is liefde.

Numeri 23:19 God is geen mens, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben.

Daniƫl 9:14 God, is rechtvaardig in al de werken die Hij doet,

1 Johannes 1:5 God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

2 Corinthe 9:8 God is machtig in staat om alle genade in jou overvloedig te schenken, opdat jij, in elk opzicht altijd in alles voldoende voorzien, in elk goed werk overvloedig zult zijn,

Filippi 2:13 God is het, die om het plezier dat Hij erin heeft, zowel het willen als het werken in jou werkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten