vrijdag

God leidt de mens


Alle wegen van een mens zijn zuiver in zijn ogen, maar JAHWEH reguleert de geesten. Spreuken 16:2

Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar JAHWEH vestigt zijn voetstappen. Spreuken 16:9

Het lot wordt geworpen in de schoot, maar van JAHWEH is al Zijn oordeel. Spreuken 16:33

Door JAHWEH zijn de stappen van een meester voorbereid, en Hij zal een genoegen hebben aan zijn weg. Psalm 37:23

Want God is het Die in jullie zowel het willen als het werken inwerkt, ten behoeve van het welbehagen. Filippenzen 2:13

Geen opmerkingen:

Een reactie posten