maandag

God geeft het je


Colosse 2: 8 Let erop, dat niemand je meesleept door zijn filosofie en door leeg bedrog in overeenstemming met de tradities van de mensen, met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,

Romeinen 8:29 God heeft ons tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon,

Romeinen 12: 2 De wil van God, het goede, welgevallige en volkomene. 

Laat je niet opjagen door anderen, je moet dit en je moet dat...
Laat je niet tot zondaar maken door anderen, je mag dit niet of je moet dat echt laten...
Je hoeft er niets voor te doen of te laten: God werkt het in je, het goede, welgevallige en volkomene.
Je kunt niet voldoen aan de eisen van anderen.
God geeft het en dat heet genade.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten