zondag

Verloren en vinden

THE LOST

The word “lost” itself has a force in it in favor of the doctrine of universal grace and salvation. Men could not be "lost" if they did not belong to God. It would be impossible to lose a man who belonged nowhere. When, therefore, God speaks of sinners as being “lost,” it shows they belong to Him. (Thomas Whittemore (1800-1861))
Het woord verloren spreekt sterk ten gunste van de leer van de universele verzoening en redding.
Het is onmogelijk om te spreken van het verloren zijn van iemand als hij nergens toe behoort. Als er geen eigenaar is.
Mensen kunnen niet ´verloren´ zijn als ze niet aan God zouden toebehoren 
Wanneer God spreekt over zondaars die ´verloren´ zijn, dan toont dat aan dat Hij de eigenaar is.
"Welk mens uit jullie, die honderd schapen heeft en één van hen verliest*, verlaat niet de negen-en-negentig in de woestijn en gaat op zoek achter het verlorene aan, totdat hij het zal vinden? 
En het vindend, plaatst hij het op zijn °schouders, zich verheugend. 
En tot in het huis komend roept hij de vrienden en de buren bijeen, tot hen zeggend: 'Verheug je samen met mij, want ik vond mijn schaap dat ik verloren was.' 
Ik zeg tot jullie dat zo de vreugde zal zijn in de hemel over één zich bezinnende zondaar, meer dan over negen-en-negentig rechtvaardigen, die geen behoefte hebben aan bezinning. Lucas 15: 4-7
Want de Zoon van de mens kwam om het verlorene te zoeken* en te redden*." Lucas 19:10

Geen opmerkingen:

Een reactie posten