dinsdag

Vrij


Naar welke kerk je ook gaat, overal heeft men regels gemaakt waar de gemeenteleden aan moeten voldoen. En ja, de regels zijn regelrecht uit de bijbel gehaald. Waarom kreeg ik dan toch altijd het onbehagelijke gevoel dat er iets niet klopte? Het gevoel dat er iets moest of niet mocht.
Waarom was ik vaak niet overtuigd van de noodzaak van die regels.
En als ik vragen stelde... kreeg ik te horen dat het bijbels was om het zo te doen of niet te doen.
Dat ik de bijbel gehoorzaam moest zijn, God gehoorzaam moest zijn...

Galaten 5: 1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat je geen slavenjuk opleggen.

Galaten 2: 14 Hoe kunnen jullie de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen?

Galaten 6: 12 Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten jullie te dwingen tot ....(de besnijdenis)

Genade dwingt niet, oordeelt niet en jaagt niet op. Godsdienstig gedrag staat genade in de weg.

Johannes 3: 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Godsdienst aan de kant en God vertrouwen om wie Hij is.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten