maandag

Christus, Die ons leven is


Romeinen 6: 3  Weet je niet dat wij allen één gemaakt zijn in Christus dood?
Romeinen 6: 4  Wij zijn door die eenmaking met Hem begraven in de dood,
Romeinen 6: 6  Dit weten wij: dat onze oude mens mee gekruisigd is,
Romeinen 6: 8  Aangezien wij met Christus gestorven zijn,
Romeinen 6: 11 Zo moet het voor jou vaststaan dat je dood bent,


Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar                 Christus leeft in mij.
Colosse 3: 4   Christus, Die ons leven is,


Geen zonde vermijden of bestrijden,
Geen bezwaard geweten om iets wat ik gedaan of gelaten heb,
Geen gezwoeg om van alles voor de Heer te doen,

God ziet ons aan in Christus: het is VOLBRACHT!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten