vrijdag

Christus is groter dan Adam


Christ is Greater than Adam


"Therefore as by the offense of one judgment came on all men to condemnation; even so by the righteousness of One the free gift came on all men to justification of life" (Romans 5:18.)
Christ's work on Calvary is greater than Adam's "fall." All of God's creation will be gloriously saved by the successful work of "the Savior of the world" (John 4:42).
Salvation is not dependent on us at all. Salvation is ALL about Christ and His work alone. Paul taught that exact same "all" who are condemned in Adam, are the exact same "all" who are justified in Christ (Romans 5:18); and that the exact same "all" who die in Adam, are the exact same “all” who are "made alive" in Christ (I Corinthians 15:22). What a victorious Savior we have!
Christianity has an Adam who is greater than Christ, however it is Christ who is greater than Adam.
Dus dan, zoals het door één misstap tot in alle mensen kwam tot veroordeling, zo komt het ook door één rechtvaardigheidsdaad tot in alle mensen tot rechtvaardiging van leven. (Romeinen 5:18)
Het werk van Jezus Christus op Golgotha is groter dan de val van Adam: ...en wij hebben waargenomen dat deze waarlijk de Redder van de wereld is, de Christus. (Johannes 4:42) Redding hangt helemaal niet af van ons. Redding is het werk van Christus en van Hem alleen. Paulus leert ons dat dezelfde `allen`veroodeeld zijn in Adam, exact dezelfde `allen` gerechtvaardigd zijn in Christus. (Romeinen 5:18) en ook dezelfde ´allen`die in Adam sterven, ook dezelfde `allen` die levend gemaakt worden in Christus. (1Korinthe 15:22) Duidelijker kan het niet. Christus is Overwinnar en Verlosser!
Het christendom heeft een Adam die groter is dan Christus, maar het is Christus die groter is dan Adam!
Soms lees je ineens een artikeltje dat zo duidelijk is dat het voor mij de moeite waard is om te bewaren in mijn blog. Dit is er een van!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten