dinsdag

Het evangelie van Genade


Wees niet bang voor het evangelie van genade.
Genade is het ware evangelie van Christus.
Er is geen ander evangelie dan het evangelie van genade.
Onderzoek de bijbel of het waarheid is wat in de kerken geleerd wordt,

Handelingen 20:24 ....totdat ik mijn °loopbaan en de bediening tot volmaaktheid zou brengen, die ik in ontvangst nam bij de Heer Jezusom het evangelie van de genade van God te betuigen.

Romeinen 5:17 Want indien in de misstap van de ene de dood koning is* door de ene, veel meer zullen zij die de overvloedigheid van genade en van het geschenk van de rechtvaardigheid in ontvangst nemen in leven koningen zijn door de Ene, JezusChristus

Markus 7:13 ...het woord van °God ongeldig makend door jullie overlevering, die jullie overleveren*. En jullie doen vele van zulke dingen." 

Hebreeeen 13:8,9 Jezus Christus is gisteren en vandaag Dezelfde en tot in de aionen. 
9 Word niet weggebracht in allerlei en vreemde onderwijzingen, want het is goed dat het hart in genade bevestigd wordt, niet in spijzen, in welke die wandelen niet gebaat* werden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten