vrijdag

Als het Gods werk is....


Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.’ 

Dit is een gedeelte uit Handelingen 5. Het wordt uitgesproken door Gamaliël, een farizeeër die hoog in aanzien stond bij het Joodse volk. Er werd naar hem geluisterd, ook door de andere geestelijk leiders. 
De apostelen waren in de tempel aan het onderrichten over de Here Jezus, dat Hij de messias was en dat ging gepaard met wonderen en tekenen. Er kwamen veel mensen tot geloof. De Joodse leiders waren jaloers op hen en vonden deze leer een dwaalleer. Ze besloten een eind te maken aan het succes van de apostelen en namen hen gevangen. Die zelfde nacht bevrijdde een engel van de Heer hen en vol goede moed stonden ze de volgende morgen alweer in de tempel. 
De meeste leiders waren er voor om hen te laten doden, maar Gamaliël is een wijs man en spreekt dan bovenstaande woorden uit. ...als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten