zaterdag

Allen worden gerechtvaardigd


Romeinen 3:9-12, 17-18
9  Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd  dat zij allen onder de zonde zijn,
10  zoals geschreven staat:  Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,
11  er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.
12  Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.
17  en de weg van de vrede hebben zij niet gekend.
18   De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

Romeinen 3:22-24
22  namelijk gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.
23  Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,
24  en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

In het eerste deel laat Paulus zien dat niemand goed is, de Joden niet, de Grieken niet: Niemand. En niemand zoekt God.

In het tweede deel laat Paulus zien dat allen de heerlijkheid van God missen en allen door Zijn genade om niet gerechtvaardigd worden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten