donderdag

Feest!

Psalm 30:11 Mijn rouwklacht hebt U veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt U losgemaakt, met vreugde mij omgord,

2 Kronieken 30:23 Toen kwam de hele gemeente overeen, om nog zeven dagen feest te vieren, en zij vierden met veel plezier nog zeven dagen feest.

Lukas 3:22 Jij bent Mijn Zoon, de geliefde, in Jou heb Ik al Mijn plezier.

Efeze 1:5 God heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, in overeenstemming met het plezier van Zijn wil,

Filippi 2:13 God is het, die om het plezier dat Hij er in heeft zowel het willen als het werken in jou werkt.

1 opmerking: