vrijdag

Gods onvoorwaardelijke liefde


Subconciously, many of us try to impress the Divine with our religious discipline and acts of service ~ all to no avail. We are accepted and loved all along, from before the beginning of timespace. Such unnecessary hoop jumping is a manifestation of our wounded child still trying to impress a rejecting parent. (Dylan Morrison)

Een gewond kind dat door zijn ouders is afgewezen (verwaarloosd, mishandeld, misbruikt) zal alles doen om de liefde van die ouders toch te krijgen, om toch geaccepteerd en geliefd te worden door hen. Hij zal zich aanpassen aan de wensen en grillen van die ouders. Meestal ten koste van zijn zelf.
Zo zijn christenen ook vaak bezig om de liefde van God te verdienen, ze onthouden zich van alles wat God maar als zonde zal zien, disciplineren zich op een religieuze manier en werken zich uit de naad voor God. Is het nodig dat ik me zo gedraag? Wijst God ons af als een onmachtige ouder? Moet ik nog iets verdienen, door goede werken, mijn houding en onthouding van allerlei zaken die God misschien niet goed vindt? Hoe vroom moet ik worden om te verdienen wat God voor mij in petto heeft?

De Bijbel spreekt over genade, een gift, voor niets, je hoeft er niets voor te doen. Je kunt er zelfs niets voor doen. En toch hebben kerken gedragsregels en -codes. Toch maken christenen het zichzelf en anderen erg moeilijk. We moeten in de meeste kerken leren om het God naar de zin te maken. Er wordt veel op emotie gewerkt, gepreekt en gezongen. Moeten we werken om vrij te komen van de zonde? Hoe zit dat eigenlijk?
Hoe kijkt God naar mij? Wie ben ik in Christus en kan dat veranderen als ik iets doe, goed of slecht? Moeten ik me steeds bezighouden om iets voor God te doen of ga ik eens kijken wat God in mij heeft gedaan?

In de brief aan de Romeinen (5 vers 8) staat: Maar God betoont Zijn liefde aan ons omdat, toen wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf. 
God heeft dus al laten zien hoeveel Hij van me houdt, Christus stierf voor me toen ik nog zondaar was. De weg is door God geopend. In de brief aan de Korinthiers (5 vers 19) staat: Het is God die door Christus de wereld met Zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend.
God ziet me als rechtvaardige: Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door Zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet worden veroordeeld. (Romeinen 5 vers 9)
Wat een rust, ik hoef dus niet mijn uiterste best te doen om bij God in een goed blaadje te komen staan. dat sta ik al door Christus.
Ik hoef ook niet mijn best te doen om zo goed mogelijk voor Hem te leven. Het is de bedoeling dat Jezus Christus Zijn leven kan leven door mij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten