maandag

Geloof is genoeg

In de meeste kerken waar ik ooit geweest ben ligt de nadruk om zo hard mogelijk voor God te werken. Te proberen je hele leven en alles wat je hebt aan God te geven en in alles je af te vragen of dit is wat Hij wil. Het lijkt heel bijzonder en goed wat je dan doet. Toch gaat de nadruk dan wel liggen op eigen inspanning in plaats van geloof. Je moet en je doet, de nadruk ligt op jou.
Hoe groot je offer dan ook is voor God, het wordt niet als zodanig geaccepteerd; er is maar 1 offer volledig en goed, namelijk het leven van Jezus Christus, de Zoon van God.
Door Adam moeten alle mensen sterven. Nu ligt de nadruk niet op ons en wat wij doen met ons leven,    maar op Hem, Hij heeft Zijn leven aan ons gegeven. (Romeinen 5) En dat is genoeg:

       10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven11 En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

    19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten