vrijdag

Bidden en Gods wil...

Is gebed de hand van God sturen? God op andere gedachten brengen? Vragen wat jij nodig hebt? Vragen dat God ingrijpt in de geschiedenis?

Jesaja 46:10-10
Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.
Jesaja 14:27-27
Want de HEERE der heirscharen heeft het in Zijn raad besloten, wie zal het dan breken? en Zijn hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren?

Job 23:13-13

Maar is Hij tegen iemand, wie zal dan Hem afkeren? Wat Zijn ziel begeert, dat zal Hij doen.

Jesaja 50:2-2

Waarom kwam Ik, en er was niemand, waarom riep Ik, en niemand antwoordde? Is Mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan, of is er in Mij geen kracht om uit te redden? Ziet, door Mijn schelding maak Ik de zee droog, Ik stel de rivieren tot een woestijn, ...
Dit zijn maar een paar verzen die aantonen dat God het universum regeert zonder menselijk geflikflooi. Pak er een stoel bij en lees deze verzen nogmaals. Als je al zit, ga er dan bij liggen; alles komt goed. 
God luistert naar iedereen, maar Hij handelt overeenkomstig Zijn eigen voorbeschikte weg, een weg die onze wegen nietig en primitief  doet lijken.
Wat is gebed eigenlijk? Laten we eerst met een paar woorden zeggen wat gebed niet is. Gebed is niet de hand die Gods hand stuurt.
Wat is het wel? Gebed is het verlangen dat Gods wil gedaan zal worden.

Citaat uit: Gids naar intelligent gebed, Martin Zender 
Gratis te downloaden:  Gids naar intelligent gebed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten