zaterdag

Gods volk


Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken. 1Samuel 12:22

Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Mattheus 1:22

... maar God blijft hen liefhebben omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan. Romeinen 11:29,30

Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.
De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God. Psalm 98:3

Geen opmerkingen:

Een reactie posten